Image
Image

Gods och varuförsäkring för transporter | Er flyttfirma för flytt från och till Spanien och Portugal 

Bohagstransporter inom Sverige | Om du anlitar oss för att transportera ditt bohag inom Sverige, är vårt ansvar för ditt bohag enligt Bohag 2010. Denna bestämmelse har väldigt generösa ersättningsregler om vi vållar skada på eller förlust av ditt bohag, men vi ber dig läsa igenom Bohag 2010 innan transporten för att se vilka rättigheter/skyldigheter du respektive vi har.


Bohagstransporter mellan Sverige – land inom EU | Anlitar du oss att köra ditt bohag vid gränsöverskridande transport är vårt ansvar för ditt gods väldigt begränsat enligt, General Conditions for International Furniture Removal prepared under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe (U.N.O.) Geneva, April 1962.
Ersättningen enligt detta avtal är maximalt 133,33 SDR/Kubik (SDR är en fiktiv valuta och idag är en 1 SDR ca 13 kr), vilket innebär ca 1 700 kr/kubik.

Transport av styckegods:
När du skickar gods med Djuvfeldts AB avtalar vi med dig om, Alltrans 2007 vilket innebär att vårt ansvar är enligt gällande lagstiftning.

 • För transporter inom Sverige gäller svensk lag och vårt ansvar för godset är 150 kr/kg.
 • Vid gränsöverskridande transporter är vårt ansvar för godset enligt CMR-konventionen 8,33 SDR/kg (SDR är en fiktiv valuta och idag är en 1 SDR ca 13 kr).

Vi på Djuvfeldts AB har hanterar alltid våra kunders gods varsamt, men oturen kan trots det vara framme och därför har ni möjlighet att köpa en gods-/varuförsäkring via Länsförsäkringar.

Godsförsäkringen gäller:

 • För ditt gods (nytt och begagnat) under ett transportuppdrag (lagrar du ditt gods mellan två transporter är det två transportuppdrag och en försäkring per transport behöver tecknas)
 • För allrisk-skador enligt villkorsskydd Normalförsäkring i Allmänna villkor för transportförsäkring av varor V824:4
 • Oavsett leveransvillkor

Vid eventuell skada ersätter försäkringen:

 • Vid transport av bohag och begagnat gods ersätts marknadsvärdet (som godset hade när transporten började) + fraktkostnad.
 • Vid transport av varor ersätts inköpsfaktura + fraktkostnad + 10% alternativt försäljningsfakturan.

Självrisk när du försäkrar din bohagstransport med en godsförsäkring.

 • Försäkringen gäller utan självrisk. Dock gäller självrisk 8 000 kr om du får skada på/förlust av smycken, ädla metaller, ädelstenar.

Självrisk när du försäkrar ditt styckegods med en godsförsäkring.

 • Försäkringen gäller utan självrisk.
Image

Viktigt!

 • Godsförsäkringen omfattar inte lagring som du själv bett transportören om, endast mellanlagring som är nödvändig för transporten omfattas, t.ex. mellanlagring vid omlastning, samlastning (lagring som transportören styr över).
 • Tänk på att inte uppge för lågt försäkringsvärde vilket kan innebära att du är underförsäkrad, och därför få minskad ersättning.
 • Pack rätt sätt för transporten! Om det inte görs kan ersättningen sänkas eller utebli.
 • Vid eventuell skada ska sakerna vara väl dokumenterade samt en packlista kunna uppvisas.
 • Temperaturskador omfattas inte av försäkringen.
 • Försäkringen gäller inte för skador som beror på godsets egna egenskaper (t.ex. blommor som vissnar).
 • Försäkringen omfattar inte kostnader i samband med försening.

Läs mer i Villkoren V824:4 och Allmänna bestämmelser v 982


Nedan finner ni ett antal filer med information kring försäkringarna och villkoren.
Bohag | bohag-2010.pdf
Alltrans | alltrans-2007.pdf
Generellt | general-conditions-for-international-furniture-removal.pdf
Bestämmelser | allmanna-bestammelser-v892-.pdf
Varuförsäkring | varuforsakringsvillkor-transport-v824-4.pdf
Kalsulker | klausul-60-transport-begagnade-varor.pdf
Förpackning | ratt-forpackning-for-transport.pdf

 

RUT | Utdrag från Skatteverket | För fullständiga villkor och information, se skatteverkets hemsida: Gå vidare här

RUT-avdrag kan betalas ut med maximalt 50'000kr per person och år, och gäller för allt arbete i samband med flytt. Man kan inte dra av för packmaterial och lastbilskostnader. RUT-avdrag kan nyttjas till och från alla Europeiska länder, även inom t.ex. Spanien och Portugal kan RUT-avdrag nyttjas.

Information från Skatteverket | Krav på dig som köpare

Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Bostaden | För att utnyttja rutavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Även fritidshus, andelslägenhet eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du behöver inte äga bostaden som du bor i för att ha rätt till rutavdrag. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som bostad. Du kan även få rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbete.

Krav på utföraren | Utföraren måste ha F-skatt.

Krav för rutavdrag | Bohaget som flyttas ska tillhöra köparen. Flytten ska ske mellan bostäder som köparen helt eller delvis bor i inom EU/EES-området eller Schweiz. Den firma som utför arbetet måste ha svensk F-skatt om någon del av flytten utförs i Sverige. Arbetsmomenten ska ingå som ett led i flytten av bohaget.

Rutavdrag ges för |  flytt av hela eller enstaka delar av bohag som sker mellan bostäder. flytt av bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad. flytt av bohag till och från magasin eller andra förvaringsställen, förutsatt att bohaget flyttas inom två år till den nya bostaden;  flytt av bohag i samband med homestyling inför försäljning av bostaden. ned- och uppackning, lastning, lossning eller liknande förberedelser för transport. arbetskostnaden för en chaufför eller annan personal som transporterar bohaget. upp- och nedmontering av möbler som inte kan flyttas hela samt uppsättning och nedtagning av tavlor, gardiner och armaturer. flytt av till exempel pianon eller andra tunga saker som ingår i bohaget.

Inget avdrag ges för | flyttbil, drivmedel, flyttkartonger eller magasinhyra. transporttjänster där inga andra flyttmoment ingår i arbetet, t.ex continaertransport. flyg- eller båttransport. flytt av bohag från möbelåterförsäljare eller till och från annan privatperson. flytt av bohag inom samma bostad, till exempel mellan olika våningar eller rum, oavsett storlek på bostaden. bortforsling av skräp och gamla möbler till en återvinningsstation eller liknande.

Från 1 augusti 2016 kan du få rutavdrag med 50% på arbetstimmarna för din flytt. Rutavdrag gäller för arbetstimmar vid utförande av packning, lastning och lossning samt körtid, men inte för lastbilskostnaden.

Vi rekommenderar att du tar kontakt med Skatteverket och kontrollerar hur mycket rutavdrag du har.

Image

DT Transport ett företag med kvalitet i fokus

Med oss kan du känna dig trygg. Med oss kan du känna att dina ägodelar är i trygga händer med erfaren personal.
Vi har både svensk- portugisisk- och spansktalande personal.

Vi samarbetar med många mäklarföretag både i Spanien och Portugal bla. Fastighetsbyrån, Skandiamäklarna, Portugalmäklarna m.fl.

DT TRANSPORT - KVALITET - KUNSKAP - LÅT OSS HJÄLPA ER

Information

Djuvfeldts Transport | Med oss kan du känna att dina ägodelar är i trygga händer med erfaren personal. Vi har både svensk- portugisisk- och spansktalande personal.

logo liggande

uc

Följ oss

Följ oss på våra Onlinekanaler. Där finns det mesta av det bästa. Håll dig up to date...

Facebook
Instagram
LinkedIn
Google